ประวัติโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
   เพลงประจำโรงเรียน 1,2
   สีประจำโรงเรียน
   ตราสัญลักษณ
   วิสัยทัศน
   ผู้อำนวยการ
   รองผู้อำนวยการ
   คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
   ข้อมูลบุคลากร/วิทยฐานะ
  ข้อมูลครูและบุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
   แผนผังโรงเรียน
   หมายเลขโทรศัพท์บุคลากร
  ภาพกิจกรรมโรงเรียน
    กลุ่มบริหารงานวิชาการ
    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
    กลุ่มบริหารงานทั่วไป
   งานพัสดุและสินทรัพย์
   งานอนามัยโรงเรียน
    งานแนะแนว
   โครงการ MEP
   งานห้องสมุด
   คณะกรรมการสภานักเรียน
   ภาษาไทย
   คณิตศาสตร์
   วิทยาศาสตร์
   ศิลปศึกษา
   ภาษาต่างประเทศ
   สุขศึกษาและพลานามัย
  สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
  การงานอาชีพและเทคโน ฯ 
   แนะแนว  
   พนักงานราชการ
  บุคลากรสายสนับสนุน
           ครูอัตราจ้าง
         ครูศักยภาพ /
             ข้าราชการพลเรือน

         ลูกจ้างประจำ /
             พนักงานบริการ
  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์ฯ
    โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านปากลา
    โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านแก่งศรีโคตร
    รายละเอียดโครงการ
    สรุปกิจกรรม
   ม.เทคโนโลยีราชมงคลกาฬสินธุ์
   ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์
   วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
   อนุกูลนารี
   เมืองกาฬสินธุ์
   กาฬสินธุ์พิทยาสัย
   อนุบาลกาฬสินธุ์
  เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
   เทศบาล 1
   เทศบาล 2
   เทศบาล 3
  เทศบาล 4
 
สถิติผู้เยี่ยมชม

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น  
 
ข่าวประชาสัมพันธุ์

 

 

   กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานเขตพื้นที่
    การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
  สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัด กาฬสินธุ์
 e-office
การบินไทย/นกแอร์/แอร์เอเชีย
 
 
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ :: Kalasinpittayasan School ::
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต24 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เลขที่ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร.0-4381-1278 , โทรสาร.0-4381-3409 e-mail : kalasinpittayasan@gmail.com