_________________________________________________________

เด็กชายพรดนัย วัฒนาประดิษฐชัย นักเรียนชั้น ม.3/15
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดภาพวาดรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล 2014 และได้รับรางวัลอันดับ 3 (World Popular Vote Third Prize) จากการโหวตทั่วโลก