_________________________________________________________

ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเนื่องใน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี2555

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล
Loading...