_________________________________________________________
ขอแสดงความยินดีกับ
คณะวงโยธวาทิต โรงเรียนกาสินธุ์พิทยาสรรพ์
เข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขันโยธวาทิต
ระดับประเทศ
ณ กรุงเทพมหานคร