_________________________________________________________

ขอเเสดงความยินดีกับ
นางสาวอนิรพร ถิ่นรัศมี
ได้เข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทาน
ประจำปี พ.ศ.2554