_________________________________________________________
การสร้าง Gallery ภาพกิจกรรม


คำแนะนำเพิ่มเติม
- สาเหตุที่ต้องมีโฟลเดอร์ album และสร้างโฟลเดอร์ย่อยเก็บภาพกิจกรรมต่างๆไว้นั้น เพื่อให้การจัดเก็บรูปภาพเป็นระเบียบ และง่ายต่อการจัดการ
- ในการตั้งชื่อโฟลเดอร์สำหรับเก็บรูปภาพในแต่ละกิจกรรมต้องตั้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น*(สำคัญมาก) และห้ามเว้นวรรค เช่น bigcleaningday เป็นต้น
- สามารถอัพโหลดรูปภาพได้ครั้งละ 20 รูป แต่สามารถอัพโหลดได้หลายครั้ง จนกว่าจะครบจำนวนภาพที่เตรียมไว้
- หากเว็บไซต์กลุ่มบริหารงานหรือกลุ่มสาระฯของท่าน เมนูหรือหน้าต่างไม่ตรงกับวิดีโอข้างต้น หรือมีปัญหาการใช้งานอื่นๆ ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ดูแลเว็บไซต์หลัก (ครูสุรจิตร โลหะมาศ)


การสร้างเนื้อหาภายใน, เมนูหลัก , เมนูย่อย

คำแนะนำเพิ่มเติม
- เมนูหลักเลือกเป็น External URL
- เมนูย่อยเลือกเป็น Single Article แล้วเลือกเนื้อหาที่สร้างไว้ และเลือก Parent Item
- เมนูหลัก 1 เมนู สามารถใส่เมนูย่อยได้หลายเมนู

หมายเหตุ : สามารถรับชมแบบเต็มจอได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  ด้านบนของวิดีโอ